dividend

dividend
(div; Div)
n бірж., фін. дивіденд; прибуток на акцію; a дивідендний
частина прибутку акціонерного товариства (joint-stock company), що періодично виплачується акціонерам (shareholder) у вигляді грошей або додаткових акцій (share²), розподіл яких здійснюється пропорційно до кількості акцій окремих акціонерів; ♦ величина дивіденду визначається на основі розміру чистого прибутку підприємства і кількості випущених ним акцій; важливість дивідендів полягає в тому, що вони є показником спроможності підприємства одержувати дохід (income¹), основою для вирахування вартості акцій і використовуються в підрахунках таких показників, як дивідендний дохід (dividend yield), дивідендне покриття (dividend cover) та ін., які визначають дохідність акцій
═════════■═════════
accumulated dividend нагромаджений дивіденд; annual dividend річний дивіденд; cash dividend грошовий дивіденд; cum dividend; cumulative dividend кумулятивний дивіденд; declared dividend оголошений дивіденд; deferred dividends відстрочені дивіденди; extra dividend додатковий дивіденд; ex dividend; final dividend дивіденд, виплачений в кінці фінансового року; fiscal dividend фінансовий дивіденд; half-yearly dividend піврічний дивіденд; interest bearing dividend дивіденд у формі векселя, який дає відсоток; interim dividend тимчасовий дивіденд • проміжний дивіденд; liability dividend дивіденд, який виплачується у формі короткострокового векселя • дивіденд, який виплачується цінними паперами підприємства; limited dividend обмежений дивіденд; liquidating dividend ліквідаційний дивіденд; midyear dividend піврічний дивіденд; noncumulative dividend некумулятивний дивіденд; noninterest bearing dividend дивіденд у формі векселя, на який не виплачується відсоток; optional dividend дивіденд, який виплачується на бажання акціонера грішми або акціями; ordinary dividend звичайний дивіденд; participating dividend привілейований дивіденд; patronage dividend дивіденд, який виплачується пропорційно до покупок; preference dividend привілейований дивіденд; preferential dividend першочерговий дивіденд; quarterly dividend квартальний дивіденд; regular dividend регулярний дивіденд; scrip dividend дивіденд, який виплачується у формі короткострокового векселя • дивіденд, який виплачується цінними паперами підприємства; special dividend додатковий дивіденд • спеціальний дивіденд; statutory dividend дивіденд, визначений статутом; stock dividend дивіденд, виплачений акціями • дивіденд у формі акцій; taxable dividends обкладені податком дивіденди • оподатковувані дивіденди; unclaimed dividend незатребуваний дивіденд • незапитаний дивіденд; unpaid dividend невиплачений дивіденд; year-end dividend дивіденд, виплачений в кінці року; yearly dividend річний дивіденд
═════════□═════════
dividend announcement оголошення про виплату дивіденду; dividend ceiling максимальний розмір дивіденду; dividend cheque чек на виплату дивіденду; dividend coupon купон на одержання дивіденду; dividend cover; dividend disbursement виплата дивідендів; dividend distribution розподілення прибутку • виплата дивідендів; dividend equalization fund фонд регулювання дивідендів • фонд стабілізації дивідендів; dividend in arrears невиплачений дивіденд • прострочений дивіденд • діал. залеглість дивідендів; dividend in bankruptcy дивіденд, одержаний при банкрутстві; dividend included включаючи дивіденд; dividend income прибуток у формі дивідендів за фінансовим вкладом; dividend in composition дивіденд за компромісною угодою; dividend in specie дивіденд, виплачений готівкою; dividend limitation максимальний розмір дивіденду; dividend mandate доручення про виплату дивіденду; dividend off без дивіденду • без права на дивіденд; dividend on долучаючи дивіденд • долучивши дивіденд; dividend on account попередній дивіденд; dividend on preferred stock дивіденд на привілейовану акцію; dividend on purchases дивіденд, який виплачується пропорційно до покупок; dividend on shares дивіденд на акції; dividend paid in arrears дивіденд, виплачений із затримкою; dividend paid out of capital дивіденд, виплачений з основного капіталу; dividend paid out of income after tax дивіденд, виплачений з прибутку після оподаткування; dividends payable дивіденд до оплати • діал. кредиторська залеглість на дивідендах; dividend-paying який приносить дивіденди; dividend payment дивідендна виплата • дивіденд до оплати; dividend payout; dividend payout ratio; dividend per share; dividend policy дивідендна політика; dividend/price ratio (D/P ratio) відношення дивіденду до ціни акції; dividend rate норма дивідендів; dividends received одержані дивіденди; dividend restraint обмеження дивідендів; dividend-right certificate сертифікат, який підтверджує право на одержання дивідендів; dividend tax податок на дивіденди; dividend warrant свідоцтво на одержання дивіденду; dividend yield; to declare a dividend заявляти/заявити оплату дивідендів; to offer a dividend пропонувати/запропонувати дивіденд; to pass a dividend не виплачувати/не виплатити дивіденд • пропускати/пропустити чергову оплату дивіденду; to pay a dividend виплачувати/виплатити дивіденд; to receive a dividend одержувати/одержати дивіденд
═════════◇═════════
дивіденд < лат. dividendum — те, що підлягає розподілу; пор. англ. dividend, фр. dividende, нім. Dividende (ЕСУМ 2 : 66)
* * *
дивіденд

The English-Ukrainian Dictionary. Economics, Finance, Banking, Investmentss, Bank Loans. . 2002.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Полезное


Смотреть что такое "dividend" в других словарях:

 • dividend — div·i·dend / di və ˌdend/ n 1: the part of corporate net earnings distributed usu. periodically (as quarterly) to stockholders in the form of cash, additional shares, or property either as a set amount per share or a percentage of par value… …   Law dictionary

 • dividend — DIVIDÉND, dividende, s.n. Parte din profitul unei societăţi pe acţiuni care revine fiecărui acţionar în raport cu acţiunile pe care le posedă. – Din fr. dividende, lat. dividendus. Trimis de LauraGellner, 18.06.2004. Sursa: DEX 98 DIVIDÉND s. v …   Dicționar Român

 • Dividend — Div i*dend, n. [L. dividendum thing to be divided, neut. of the gerundive of dividere: cf. F. dividende.] 1. A sum of money to be divided and distributed; the share of a sum divided that falls to each individual; a distribute sum, share, or… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • dividend — divìdend (dividȅnd) m <G mn nādā/ ēndā> DEFINICIJA mat. broj koji treba podijeliti; djeljenik, opr. divizor ETIMOLOGIJA vidi dividirati …   Hrvatski jezični portal

 • Dividénd — (lat.), s. Division …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

 • Dividénd — (Dividendus, lat.), s. Division …   Kleines Konversations-Lexikon

 • dividend — Under the Bankruptcy and insolvency Act it refers to those monies paid by a Trustee in Bankruptcy to the creditors. (Dictionary of Canadian Bankruptcy Terms) United Glossary of Bankruptcy Terms 2012 …   Glossary of Bankruptcy

 • divìdend — (dividȅnd) m 〈G mn nādā/ ēndā〉 mat. broj koji treba podijeliti, djeljenik, opr. divizor …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • dividend — late 15c., from M.Fr. dividende a number divided by another, from L. dividendum thing to be divided, neut. gerundive of dividere (see DIVIDE (Cf. divide)). Mathematical sense is from 1540s. Meaning portion of interest on a loan, stock, etc. is… …   Etymology dictionary

 • dividend — [n] one’s share, profit allotment, allowance, appropriation, bonus, carrot*, check, coupon, cut*, dispensation, divvy*, extra, gain, gravy*, guerdon, interest, lagniappe*, meed, pay, portion, premium, prize, proceeds, remittance, returns, reward …   New thesaurus

 • dividend — ► NOUN 1) a sum of money that is divided among a number of people, such as the part of a company s profits paid to its shareholders or the winnings from a football pool. 2) (dividends) benefits from an action or policy. 3) Mathematics a number to …   English terms dictionary


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»